Mesafeli Satış Sözleşmesi
İşbu sözleşme Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.
KONU
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI`nın, MÜŞTERİ’ye satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ve hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
TARAFLAR
İşbu mesafeli satış sözleşmesi (Bundan sonra SÖZLEŞME olarak anılacaktır.) Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. SÖZLEŞME’nin tarafları işbu sözleşme ile Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan tüm yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini, anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler.
SATICI BİLGİLERİ
Unvan: LOSTRA SEPETİ …. Ş. (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)
Adres: Yeşilpınar Mahallesi Şehit Metin Kaya Sokak İsfanbul Avm -1. Kat Eyüp/İSTANBUL
Telefon: 0850 888 83 05
E-Posta: info@lostrasepeti.com
Mersis no:
Vergi no: 64771126048
MÜŞTERİ BİLGİLERİ
Müşteri olarak www.lostrasepeti.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Üye olurken veya sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
TANIMLAR
Uygulama: Her türlü hakkı ve mülkiyeti LOSTRA SEPETİ …. Ş.’ye ait LOSTRA SEPETİ isimli uygulamayı ifade eder.
Kullanıcı: LOSTRA SEPETİ’ni kullanan kişiyi ifade eder.
Hizmet/Ürün: Katalogda yer alan seçenekler arasından Kullanıcı tarafından seçilen ve LOSTRA SEPETİ …. Ş. tarafından Kullanıcı’nın tayin ettiği tarihlerde uygunluk durumuna bağlı olarak Kullanıcı’ya sunulan hizmet/ürünü ifade eder.
Müşteri(ler): LOSTRA SEPETİ …. Ş.’den satın alma işlemini gerçekleştiren kişiyi/kişileri ifade eder, bundan hareketle LOSTRA SEPETİ …. Ş.’ni bizzat kullanması veya başkasına hediye eymesi durumuna göre, MÜŞTERİ’nin aynı zamanda Hizmetten/Üründen Kullanıcı kişi olabileceği veya MÜŞTERİ’nin kullanabileceği kişi olmayabileceği anlaşılır.
Taraf(lar): MÜŞTERİ’yi ve LOSTRA SEPETİ …. Ş.’yi ifade eder.
Hediye Çeki: Uygulamada yer alan çeşitli seçenekler arasından seçilecek olan bir veya birden fazla hizmetin/ürünün maktu fiyatını ödemeye ya da indirmeye yarayan, ancak nakdi ve itibari değeri olmayan bir hediye çeki/ hediye kodudur.
SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
Malın / Ürünün / Hizmetin türü, adı, miktarı, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, kargo bedeli, varsa taksit adedi ve siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.
Ödeme, kredi kartı ile aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleştirilebilir:

MÜŞTERİ’nin ödemeyi gerçekleştirmek için, ayrılmış alana kart numarasını ve son geçerlilik tarihini belirtmesi gerekmektedir. Varsa teslimat masrafı ve bahşiş bedeli olmak üzere toplam bedel MÜŞTERİ’nin bilgilerini bildirdiği karttan sipariş verdiğinde tahsil edilecektir. LOSTRA SEPETİ …. Ş. bankanın ödemeye izin vermemesi halinde MÜŞTERİ’nin siparişini askıya alma ve iptal etme hakkına sahiptir. Sipariş esnasında MÜŞTERİ’nin kart bilgileri gizli ve güvende tutulur. MÜŞTERİ, kredi kartı ile ödeme yaptığı takdirde, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faiziyle ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ile alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kredi kartı ile alınmış ürünün iadesi durumunda LOSTRA SEPETİ …. Ş. MÜŞTERİ’ye nakit para ile ödeme yapamamaktadır. Kredi kartına iade, bankanın prosedürlerine göre yapılmaktadır.
MÜŞTERİ’nin ürün/hizmet değişiminden doğan bir alacağı var ise, kredisi ile: MÜŞTERİ’nin ödemeyi gerçekleştirebilmesi için verilen kodu, LOSTRA SEPETİ …. Ş.’ye info@lostrasepeti.com adresinden iletmelidir. MÜŞTERİ, sahip olduğu üründen daha pahalı bir ürün/hizmet almak istediği durumda iki ürün/hizmet arasındaki fark için yapılması gereken ödemeyi kredi kartı ile gerçekleştirebilir. Buna karşılık, MÜŞTERİ’nin satın aldığı mevcut ürünü/hizmeti işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak daha ucuz bir ürün/hizmet ile değiştirmek istemesi halinde aradaki fark MÜŞTERİ’nin LOSTRA SEPETİ’ndeki hesabında başka bir siparişte kullanabileceği şekilde saklanır.
Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.
GENEL HÜKÜMLER
MÜŞTERİ, Madde 3`te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
MÜŞTERİ, ürün yararlanıcısı değilse, ürün yararlanıcısını bilgilendirmelidir. Bu bilgilendirmeyi yapmamış olması halinde LOSTRA SEPETİ …. Ş. yararlanıcıya karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
LOSTRA SEPETİ …. Ş.’nin kullandığı tüm görsel öğeler temsili olabilir. Ayrıca tüm içerik ve görsel öğelerin telif hakları saklı olup, kısmen veya tamamen kullanılması, çoğaltılması, yayınlanması veya yeniden işlenmesi yasaktır.
Hediye çekinim geçerli olması için, doğrulanması (aktifleştirilmesi) gerekmektedir. Bu işlem; Uygulama’dan gerçekleştirilebilir.
Hediye çeki, belirli bir süre içinde sunulan aktivitelerden/ürünlerden/hizmetlerden (kullanıcı tarafından tercih edilmek üzere) yalnızca biri için geçerlidir.
MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ
Sözleşme MÜŞTERİ tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup MÜŞTERİ’nin LOSTRA SEPETİ …. Ş.’den satın almış olduğu ürün veya hizmetler, MÜŞTERİ’nin sipariş formunda ve işbu belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir. Teslimat adresinde bulunulmaması veya hatalı adres bildirilmesi durumunda LOSTRA SEPETİ …. Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu nedenle MÜŞTERİ’nin ürünü/hizmeti geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün taşıyıcı firmada beklemiş olması ve/veya teslim edilememesi nedeniyle LOSTRA SEPETİ …. Ş.’ye iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de müşteriye aittir.
Sözleşme konusu ürün veya hizmetler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için MÜŞTERİ`nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde MÜŞTERİ veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre MÜŞTERİ`ye daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla iki gün daha uzatılabilir.
Sözleşme konusu ürün, MÜŞTERİ `den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin MÜŞTERİ’nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Ürünün tesliminden sonra MÜŞTERİ’ye ait kredi kartının MÜŞTERİ’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI`ya ödememesi halinde, MÜŞTERİ`nİn kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI`ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri MÜŞTERİ’ye aittir.
SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu MÜŞTERİ’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde MÜŞTERİ siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. MÜŞTERİ’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
MÜŞTERİ, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene etmelidir. Tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.
Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI`ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
İşbu sözleşme, SATICI tarafından MÜŞTERİ’ye faks veya e-posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.
CAYMA HAKKI
MÜŞTERİ, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır. MÜŞTERİ’nin cayma hakkını kullanabilmesi için teslimat tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde ürünü iade etmek istediğini LOSTRA SEPETİ …. Ş.’ye bildirmesi gerekmektedir.
385 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için MÜŞTERİ’ye ürün ile birlikte gönderilmiş olan e-faturanın saklanması gerekir. Teslim alınan ürün iade edilmek istenildiği takdirde; MÜŞTERİ, LOSTRA SEPETİ …. Ş.’ye ürün ile birlikte e-fatura kopyasını geri göndermesi gerekmektedir. Aksi halde doğacak masraf ve cezalar MÜŞTERİ’ye ait olacaktır.
Müşterinin isteği ile kişiye özel olarak üretilen, üzerinde değişiklik veya ilave yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler, niteliği itibarı ile geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. Maddesinin g ve h bentlerinde de belirtildiği üzere, LOSTRA SEPETİ …. Ş. tarafından sağlanan, müşterinin isteğine göre olan (kuru temizleme, yıkama, ütüleme, lostra vb.) hizmetlerden cayma hakkı söz konusu değildir.
Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, tüketiciye yapılan teslim olarak kabul edilmez.
Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.
DİĞER HUSUSLAR:
Borçlunun temerrüde düşmesi halinde, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanacaktır. Borçlu borcun gecikmeli ifasından dolayı alacaklının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
İşbu sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. MÜŞTERİ, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda LOSTRA SEPETİ …. Ş.’nin ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayırlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI veya MÜŞTERİ’nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerine uymaması sebebiyle MÜŞTERİ’ye ilişkin birtakım bilgiler idari, adli vb. resmi merciler tarafından LOSTRA SEPETİ …. Ş.’den talep edildiği takdirde, MÜŞTERİ, LOSTRA SEPETİ …. Ş.’nin bu bilgileri talep eden mercilere verebileceğini kabul eder.
Madde 8.4.’de belirtilen durumlar haricinde, işbu sözleşmenin yürürlükte olduğu sürede ve hangi nedenle olursa olsun sözleşmenin sona ermesinden sonra dahi süresi olarak, taraflar, dolaylı ve dolaysız yoldan edinilen ve gizli tutulması gereken her türlü bilgiyi, mülkiyeti veya fikri hakları ve bu hususlara ilişkin bilgi ve belgeleri herhangi bir tarafın yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere ve kamuya açıklayamaz, özel faaliyetleri için veya ücret karşılığı olsun ya da olmasın başka kişi, kurum ve kuruluşların yararına kullanamaz, kullandıramaz.
İşbu sözleşme 8 (sekiz) maddeden ibaret olup, taraflarca okunarak, MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.
ÖRNEK CAYMA FORMU
(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istendiğinde doldurulup gönderilecektir.)
- Kime: (Satıcı veya sağlayıcı tarafından doldurulacak bu kısımda satıcı veya sağlayıcının ismi, unvanı, adresi, varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)
- Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.
- Sipariş tarihi veya teslim tarihi:
- Cayma hakkına konu mal veya hizmet:
- Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:
- Tüketicinin adı ve soyadı:
- Tüketicinin adresi:
- Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)
Bildirimler
Instagram hesabımızı takip edenler şu anda indirimli sipariş veriyor.
10 gün önce
Instagram hesabımızı takip edenler şu anda indirimli sipariş veriyor.
10 gün önce
Instagram hesabımızı takip edenler şu anda indirimli sipariş veriyor.
10 gün önce
Instagram hesabımızı takip edenler şu anda indirimli sipariş veriyor.
10 gün önce
Instagram hesabımızı takip edenler şu anda indirimli sipariş veriyor.
10 gün önce